[แปล] David Bowie – The Man Who Sold The World

บทสนทนาระหว่างมนุษย์กับซาตานครับ ผมคิดว่าใช่นะ :)

Read More »

Advertisements