[แปล] Take That – Love Love

เพลงนี้ใช้ประกอบหนัง First Class ถ้าแปลในบริบทของเหล่า X-Men เราก็พอเข้าใจ ;)

Read More »

Advertisements