[แปล] John Lennon – I’m Moving On

เพลงนี้เป็นเพลงแก้ของเพลง “I’m Losing You” ค่ะ :)

Read More »

Advertisements